Andreja Parlaj : -“Samo zajedno možemo graditi društvo nulte tolerancije na nasilje”

Ženska inicijativa HNS-a oštro osuđuje brutalno nasilje i ubojstva koji su u proteklih nekoliko dana užasnula hrvatsku javnost, te poziva institucije na jači angažman, kako bi se zaštitile žrtve i spriječila daljnja nasilna ponašanja.

“U proteklih nekoliko dana svjedoci smo neizmjerne tuge tri slučaja nasilja, od kojih su dva rezultirala ubojstvima. Ovi tragični događaji potiču našu duboku zabrinutost i podsjećaju nas na hitnu potrebu zaštite žrtava bilo kojeg oblika nasilja i sprječavanja ponavljanja takvih okrutnih djela. Kao društvo, moramo poduzeti sve mjere kako bismo osigurali sigurnost svakog pojedinca.”- poručila je predsjednica Ženske inicijative HNS-a Andreja Parlaj istaknuvši kako je nužno poraditi na nekoliko ključnih mjera.

1. Povećanje opreznosti sustava: Pozivamo sve relevantne institucije, uključujući policiju, pravosudni sustav, socijalne službe i zdravstvene ustanove, da pojačaju svoju opreznost i prepoznaju znakove nasilja bilo koje vrste. Nužno je osigurati da slučajevi nasilja budu tretirani s odgovarajućom ozbiljnošću i hitnošću te da se žrtvama pruži potrebna podrška i zaštita.


2. Poboljšanje pravila i propisa: Potičemo nadležne institucije da pregledaju postojeće zakone i pravilnike vezane uz nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. Potrebno je provesti temeljitu reviziju i izvršiti potrebne izmjene kako bi se osigurala učinkovita zaštita žrtava. Uz to, ključno je osigurati da se nasilnici primjereno kazne i da se pravda zadovolji.


3. Edukacija i svijest: Kontinuirano podizanje svijesti o obiteljskom nasilju, njegovim posljedicama i dostupnim resursima ključno je za borbu protiv ovog ozbiljnog problema. Potrebno je ulagati u edukaciju i kampanje koje ciljaju na  podizanje svijesti u zajednici o neprihvatljivosti bilo kakvog oblika nasilnog ponašanja  te kako bi se žrtve orabrile na traženje pomoći.


4. Suradnja i partnerstvo: Pozivamo sve relevantne dionike, uključujući nadležna ministarstva, organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, medije i građane da se udruže u zajedničkom naporu u borbi protiv nasilja. Samo kroz suradnju i partnerstvo možemo ostvariti stvarne promjene i stvoriti sigurno okruženje za sve.

Ženska inicijativa HNS-a je pokrenula kampanju Bez riječi nema promjena – protiv nasilja, koja ima  za cilj ukazati na potrebu osvješćivanja javnosti o problemu nasilja u obitelji, nasilja nad ženama i svih ostalih oblika nasilnog ponašanja. HNS stoji na raspolaganju kao partner u svim inicijativama koje će pridonijeti borbi protiv nasilja.

“Pozivamo sve građane da budu aktivni sudionici u stvaranju sigurnog društva u kojem svaki pojedinac može živjeti bez straha od nasilja.
Samo zajedno možemo graditi društvo nulte tolerancije na nailje.” -poručila je predsjedica Ženske inicijative HNS-a Andreja Parlaj.