Izbori u Varaždinu i Karlovcu

Iza nas je još jedan izborni ciklus u kojem je sudjelovao HNS sa svojim izbornim listama. Na  izborima za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora u Karlovcu, HNS je osvojio osam mandata u četiri vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora.

Unatoč slaboj izlaznosti građana, HNS Grada Karlovca je zadovoljan ostvarenim rezultatima posebno uz činjenicu da je stranka na ove izbore izašla samostalno bez koalicijskih kalkuliranja.

Biralo se i u Varaždinu gdje iako HNS-ov predstavnik nije ušao u Gradsko vijeće, evidentan je rast podrške građana HNS-ovim politikama. U odnosu na 2021. godinu, HNS je osvojio veći broj glasova u apsolutnom smislu, a u relativnom  je to povećanje od 50,5 posto. Izlaznost u 1. krugu 2021. godine iznosila je 17.527 birača, odnosno 44,39%, dok je ove godine bila samo 12.134, odnosno 31,19%, što dovoljno govori o uspjehu HNS-a u Varaždinu.

“Zahvaljujemo svima koji su svojim glasovima podržali HNS-ove kandidate u Karlovcu i Varaždinu. Povjerenje građana nastavit ćemo stjecati rezultatima tamo gdje smo u vlasti te dobrim radom i umjerenim  politikama tamo gdje smo u oporbi. Politika mora biti u službi građana.” -poručuje v.d. predsjednik HNS-a Mirko Korotaj.