Održan radni sastanak u Međimurskoj županiji

Vršitelj dužnosti predsjednika HNS-a Mirko Korotaj održao je radni sastanak s HNS-ovim čelnicima u Međimurskoj županiji kako bi razgovarali o planovima i aktivnostima daljnjeg snaženja HNS-a u Međimurskoj županiji.

Sastanku su uz predsjednika Županijske organizacije HNS-a Nenada Hranilovića prisustvovali  gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini, načelnik Općine Donja Dubrava Marijan Varga, načelnik Općine Belica Zvonimir Taradi, načelnik Općine Šenkovec Robert Meglić, načelnik Općine Vratišinec Mihael Grbavac te predsjednik Županijske skupštine Međimurske županije Dragutin Glavina.

Poseban naglasak stavljen je na realizaciju i pripremu projekata i programa koji se provode u HNS-ovim gradovima i općinama Međimurske županije čime HNS daje značajan doprinos razvoju ove županije koja je po svim svojim rezultatima, lokomotiva čitave sjeverozapadne Hrvatske.  

Sastanku je osim navedenih sudjelovao i savjetnik ministrice poljoprivrede Krunoslav Lukačić te predsjednik Kluba vijećnika Međimurske županije Vladimir Peršić.