Održano Predsjedništvo i Središnji odbor HNS-a

Predstojeći izbori za Gradsko vijeće Varaždina te mjere kojima HNS želi poboljšati život građana, bile su glavne teme sjednica Predsjedništva i  Središnjeg odbora stranke održane u Varaždinu.

V.d. predsjednika HNS-a Mirko Korotaj istaknuo je kako će se stranka u narednom razdoblju zalagati za veće sufinanciranje smještaja djece u vrtiću, odnosno u ranom predškolskom odgoju.

„S obzirom na to da od ekonomske cijene 70 posto iznose plaće za odgojiteljice, taj dio bi trebala osigurati država, a općina i roditelji ostalih 30 posto. Kroz taj bi se oblik osigurale bolje plaće odgojiteljima, a roditelji bi lakše smještali djecu u vrtiće.“ pojasnio je Korotaj.

Druga je mjera za koju će se HNS zalagati, sufinanciranje solarnih panela građanima, kandidiranjem na nacionalna i europska sredstva, te kao treća usklađivanje plaća i mirovina na europske razine.

„Na neki će se način stvoriti omjer da bi sve firme koje bi davale plaću od 1200 eura do 2000 eura, da bi za svaki postotak plaće praktički mogle biti oslobođene poreza na dodanu vrijednost”, pojasnio je Mirko Korotaj  i dodao kako su potrebne promjene u radnom zakonodavstvu smanjenjem radnog tjedna na 36 sati što bi doprinijelo povećanju produktivnosti i oslobađanju vremena za dodatne aktivnosti. 

Predsjednik HNS-a Grada Varaždina Igor Klopotan fokusirao se na predstojeće izbore u Varaždinu te ponovio kako je upravo HNS prvi upozoravao aktualnu gradsku vlast da većina ne funkcionira i da je potrebno na izbore čim prije  

.”Prve ankete pokazuju da HNS dosta dobro stoji u gradu, da se vraćamo u Gradsko vijeće i naš obilazak terena nam govori kako ljudi dobro reagiraju na naše politike, da nam se stari članovi vraćaju, da imamo jako puno novih članova”, -naglasio je Klopotan te poručio Varaždincima da biraju odgovorne ljude i odgovorne politike za Gradsko vijeće.