Štromar: Bez dostupnih i opremljenih vrtića i zadovoljnih teta nema demografske obnove

Saborski zastupnik HNS-a Predrag Štromar poručio je sa saborske govornice kako bez dostupnih i opremljenih vrtića i zadovoljnih teta u njima, nema demografske obnove te predložio konkretne mjere koje je donijelo Predsjedništvo HNS-a na nedavno održanoj sjednici, a na kojima će HNS inzistirati.

„HNS je već u nekoliko navrata predlagao jasne mjere. Sustav sufinanciranja smještaja u ranom predškolskom odgoju koji ima za cilj da sve ustanove za predškolski odgoj imaju slične uvjete i standarde, a posebice se to odnosi na standard plaća odgajatelja. Dostupni dječji vrtići svima i stvaranje jednakih startnih pozicija za svako dijete ono je na čemu HNS inzistira i kroz lokalne politike i kroz nacionalne standarde.“ -pojasnio je zastupnik Štromar.

Model koji HNS predlaže provediv je i dugoročno održiv, naglasio je Štromar te pojasnio:

-„Sufinanciranje rada dječjih vrtića očekujemo iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu preko 500 milijuna kuna, a da se postotak sufinanciranja vrši sukladno indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.Osim javnih ustanova za predškolski odgoj, HNS će inzistirati i na sufinanciranju privatnih ustanova te ukoliko financiranje iz NPOO-a neće biti moguće, inzistirat će se na nacionalnoj komponenti za takve ustanove.“

Danas u Hrvatskoj oko 70 posto ekonomske cijene smještaja u vrtićima čine plaće odgojitelja i osoblja. Prema ovom modelu država bi djelomično preuzela financiranje plaća zaposlenih u vrtićima dok bi ostalo financirale JLS i roditelji.

„Važno je navesti da u implementaciji novog modela treba uvesti imovinski cenzus kako bi se izbjeglo izjednačavanje onih koji imaju mnogo s onima koji imaju malo. Takav je sustav duboko nepravedan i zato je neophodna razrada po imovinskom cenzusu.“-  istaknuo je zastupnik HNS-a Predrag Štromar.

Pravo svakog roditelja je pravo na rad. Mogućnost smještaja djeteta u vrtić je jedan od preduvjeta za to. Dva su temeljna  prava koja moramo omogućiti kroz nacionalne programe. To su pravo svakog djeteta na obrazovanje te pravo zaposlenika u vrtiću na sva materijalna prava i kvalitetne uvjete rada. Sve ovo mora biti u funkciji kvalitetne demografske obnove te ujednačenog i ravnomjernog regionalnog razvoja.

Uređen sustav predškolskog odgoja i obrazovanja te jednaki standardi u svim ustanovama uz adekvatne plaće i druga materijalna prava zaposlenih u vrtićima, moraju biti prioritet Vlade, želimo li govoriti o ozbiljnoj demografskoj obnovi i razvoju.