Ženska inicijativa HNS-a: -Bez riječi nema promjena

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, članice Ženske inicijative HNS-a u brojnim su našim gradovima s ciljem podrške borbi protiv nasilja nad ženama, provele akciju pod nazivom „Bez riječi nema promjene“.

Dijeljenje letaka i razgovori s građanima za cilj imaju osvijestiti i senzibilizirati društvo na problematiku nasilja nad ženama te poslati poruku o nultoj toleranciji prema svim oblicima nasilja nad ženama.

Da je riječ o društvenom problemu o kojem je potrebno otvoreno i javno govoriti na svim razinama vlasti, a koje je nužno potaknuti na međusobnu suradnju u suzbijanju i odgovarajućem sankcioniranju nasilja poručila je predsjednica Ženske inicijative HNS-a Andreja Parlaj, izrazivši zabrinutost zbog alarmantnih statistika koje pokazuju širenje nasilja u svim segmentima našeg društva i pritom istaknula važnost ovakvih akcija i potrebu za zajedničkim djelovanjem u suočavanju s nasiljem.

– Nasilje bilo ono fizičko, emocionalno ili verbalno, ozbiljna je prijetnja životima pojedinaca i cijelog društva. Pozivamo stoga sve građane da zajednički ukazujemo na znakove nasilja i radimo na stvaranju sigurnijeg okruženja. Kao društvo moramo se udružiti i nastaviti podizati svijest o problemu nasilja nad ženama i djecom. Moramo pružiti  podršku žrtvama i osigurati da se osjećaju sigurno  i podržano u svojim zajednicama. – poručila je Andreja Parlaj.

Naglasila je pritom kako za učinkovitije rješavanje problema nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ključnim se smatra sustavan rad na prevenciji nasilja, provođenje edukacija svih sudionika koji rade sa žrtvama nasilja, zatim umrežavanje  predstavnika svih institucija, ustanova i udruga te humanost u pristupu žrtvama nasilja svih onih koji rade sa žrtvama, -poručila je Parlaj.